February 22, 2022

เคยรู้สึกว่าตัวเองไม่เคยดีพอไหม ?

เคยรู้สึกว่าตัวเองไม่เคยดีพอไหม ?

วันนี้พวกเรา NPR จะมาอธิบายอาการ

𝙄𝙢𝙥𝙤𝙨𝙩𝙚𝙧 𝙎𝙮𝙣𝙙𝙧𝙤𝙢𝙚 คืออะไร ทำไมคนส่วนมากเป็นกัน ?

𝙄𝙢𝙥𝙤𝙨𝙩𝙚𝙧 𝙎𝙮𝙣𝙙𝙧𝙤𝙢𝙚 คืออาการที่เกิดจากความคิดว่าตัวเองไม่มีความสามารถมากพอ และมักคิดว่าสิ่งต่าง ๆ

ที่เราเคยทำสำเร็จนั้นเกิดขึ้นได้เพียงเพราะโชคและไม่ใช่เพราะความสามารถของเรา

อาการอาการของ 𝙄𝙢𝙥𝙤𝙨𝙩𝙚𝙧 𝙎𝙮𝙣𝙙𝙧𝙤𝙢𝙚 เป็นยังไง ?

▪️

ตัวอย่างความคิดของผู้ที่มีอาการ

𝙄𝙢𝙥𝙤𝙨𝙩𝙚𝙧 𝙎𝙮𝙣𝙙𝙧𝙤𝙢𝙚

- ไม่มั่นใจในความสามารถของตัวเอง

- มักหาข้อติในงานของตัวเอง และมองว่าสิ่งที่ทำนั้น

ยังไม่ดีพอ

- มีความกลัวว่าจะไม่สามารถเป็นอย่างที่ตัวเอง

หรือคนอื่นคาดหวัง

- มักตั้งเป้าหมายที่สูงเกินไปจนทำให้ผิดหวังเมื่อทำตาม

ที่คาดไว้ไม่ได้

สาเหตุ

1. ความกดดันภายในครอบครัวและสภาพแวดล้อมใน

วัยเด็ก ไม่ว่าจะเป็นการถูกกดดัน และเอาไปเปรียบเทียบกับคนอื่น

2. ลักษณะนิสัยส่วนตัว ไม่มั่นใจในความสามารถของตัวเองในการรับผิดชอบสิ่งต่าง ๆ

แล้วเรามาดู 5 วิธีการรับมือกับอาการ

𝙄𝙢𝙥𝙤𝙨𝙩𝙚𝙧 𝙎𝙮𝙣𝙙𝙧𝙤𝙢𝙚 กัน

1. มองความสามารถของตัวเองตามความเป็นจริง

2. คิดทบทวนว่าความไม่มั่นใจของเรานั้นมีเหตุผลหรือไม่

3. หยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น

4. ไม่ว่าใครก็มีความผิดพลาดด้วยกันทั้งนั้น

5. เปิดใจรับฟังคำติชม

สุดท้ายแล้วเป็นคนเก่งในสายตาคนอื่นแล้ว ก็อย่าลืมเป็นคนเก่งในสายตาตัวเองและไม่มองข้ามคุณค่าในตัวเอง

รักตัวเองให้มาก ๆ ใส่ใจและลองฟังเสียงหัวใจตัวเองดูบ้าง ว่าลึก ๆ แล้วความต้องการคืออะไร รวมทั้งหาเวลาให้รางวัลแก่ชีวิตเพื่อเติมไฟให้กับชีวิตให้มีสีสันกันเถอะะ

Tags
NPR Digital Partner
Blogger

ยกระดับธุรกิจคุณ

เพียงเลือกเรื่องที่อยากจะติดต่อพร้อมอีเมลและเบอร์โทรศัพท์ทางเราจะติดต่อกลับไปเพื่อแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม
Thank you! Your submission has been received!
หรือ
ติดต่อเรา
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Related