We're Hiring,
Come Join us

View Opening positions

BENEFITS

What we offer

Work from anywhere

Flexible working style with Work from anywhere policy

Passionate startup team

Work with a fun passionate startup team and workplace.

Talented colleagues

Hands-on cutting edge technologies and work with talented colleagues to solve real-world challenges

Birthday leave

Celebrate your birthday through Birthday leave :)

Supportive learning environment

Supportive learning environment, with knowledge training/sharing sessions

Company activities

Enjoy company activities (team building, team outing, parties, sports, more!)

VALUES 

What we are like

✊ Ownership
🤞 Earn Trust
👀 Learn and Be Curious
🤓 Invent and Simplify
🤔 Think big
🧠 Bias for Action

OUR  THOUGHTS

Words from our team

Jod

Frontend Developer

ชอบความมีอิสระในการทำงาน สามารถที่จะมีเวลาไปทำในสิ่งที่ชอบพร้อมกับการทำงานได้ ให้ประสบการณ์ในการทำงานใหม่ๆเพราะมีแต่คนในรุ่นเดียวกัน บวกกับที่เราสามารถเสนอความคิดเห็นได้ตลอดเวลา รวมถึงการที่หัวหน้างานรับฟังความเห็นเราด้วยบรรยากาศในการทำงานก็เต็มไปด้วยความอบอุ่น มีคนที่สามารถที่จะให้การปรึกษารวมถึงให้ความรู้เราได้อยู่รอบตัวเรา ไม่ว่าติดปัญหาอะไรก็พูดคุยได้ตลอด แถมยังสามารถพูดคุยเรื่องอื่นที่ไม่ใช่แค่เฉพาะงานได้ด้วย

Good

Project Manager/Data Engineer

การทำงานในบริษัท Start-up ทำให้ได้เราได้มีอิสรภาพในการบริหารจัดการงาน ที่เน้นไปที่ Value ของ solution จริงๆ และทำให้เราสามารถขยับตัวได้เร็ว เปลี่ยนแปลงทันตลาด ด้วยข้อมูลและเหตุผล โดยเพาะที่ NPR เพราะทุกขั้นตอนการทำงานนั้นตั้งอยู่บน technology ที่ทำให้บริษัทขนาดเล็กสามารถแข่งขันกับบริษัทใหญ่ได้การทำงานกับคนรุ่นใหม่ แต่ไม่ได้ละทิ้งความเหมาะสม หรือตามกระแสอย่างเดียว เรียกว่าทำแบบเป็นกลางก็ได้ บรรยากาศก็สบายๆ ไม่เครียดเกินไป ไม่ชิวเกินไป มี space ส่วนตัวให้คนแต่ละคนได้แสดงความสามารถของตัวเอง รวมถึงความคิดแต่ละคนซึ่งอาจจะแตกต่างกัน แต่อยู่ร่วมกันได้

Gio

UX/UI Designer

การเปิดโอกาสให้ทุกคนในทีม แสดงออกความคิดเห็นและโต้แย้งได้ไม่อย่างจำกัด ซึ่งทำให้เห็นมุมมองที่แตกต่่างกัน จึงเปิดโอกาสให้เข้าใจมุมมองและวิธีคิดของคนในทีม เพื่อที่จะ craft โปรเจคแต่ละชิ้นดีที่สุด บรรยากาศการทำงานไม่เครียดเลย เป็นการทำงานที่ลืมวันลืมเวลา เดี๋ยวแปปๆวันศุกร์แล้ว มีการแชร์ความรู้คุยเล่นกันสนุกสนานกันอยู่เสมอ ในโหมดที่เราทำงานก็เต็มที่และเวลาเล่นเราก็เล่นอย่างสุด เช่่นกัน

Bee

UX/UI Designer

เป็นที่ ที่ให้ทั้งให้โอกาส ให้บทเรียน เพื่อนร่วมงานที่ดี และประสบการณ์ที่ทำให้เราเติบโตขึ้นเยอะมากๆ : ) ทุกคนพร้อมช่วยและให้ feedback กันได้ตลอดเวลา เวลาที่ได้รับงานมาถ้าติดปัญหาตรงไหนก็สามารถขอความช่วยเหลือจากทุกคนได้เลย บรรยากาศการทำงานของ NPR ค่อนข้างเป็นกันเองมากๆ ทีมสบายๆ เวลาทำงานก็คือจริงจังแต่ไม่ถึงกับตึงเครียด ทุกคนคุยง่ายมากๆ มีอะไรคือแนะนำและปรึกษากันได้หมด ทำให้เวลาทำงานด้วยกันมันง่ายมากเลย

Good

Project Manager/Data Engineer

การทำงานในบริษัท Start-up ทำให้ได้เราได้มีอิสรภาพในการบริหารจัดการงาน ที่เน้นไปที่ Value ของ solution จริงๆ และทำให้เราสามารถขยับตัวได้เร็ว เปลี่ยนแปลงทันตลาด ด้วยข้อมูลและเหตุผล โดยเพาะที่ NPR เพราะทุกขั้นตอนการทำงานนั้นตั้งอยู่บน technology ที่ทำให้บริษัทขนาดเล็กสามารถแข่งขันกับบริษัทใหญ่ได้การทำงานกับคนรุ่นใหม่ แต่ไม่ได้ละทิ้งความเหมาะสม หรือตามกระแสอย่างเดียว เรียกว่าทำแบบเป็นกลางก็ได้ บรรยากาศก็สบายๆ ไม่เครียดเกินไป ไม่ชิวเกินไป มี space ส่วนตัวให้คนแต่ละคนได้แสดงความสามารถของตัวเอง รวมถึงความคิดแต่ละคนซึ่งอาจจะแตกต่างกัน แต่อยู่ร่วมกันได้

Tata

Business Analyst

เป็นที่ทำงานที่ไม่จำกัดทางด้านความคิด เปิดรับความคิดใหม่ๆ ทำให้เห็๋นภาพรวมของงานที่ต้องทำ เปิดรับความคิดใหม่ๆทุกคนสามารถแสดงความคิดได้ เป็นบรรยากาศทำงานที่สามารถคุยกับทุกคนได้ อบอุ่น มีความเข้ากันได้มาก เวลาติดอะไรตรงไหนสามารถคุยได้เลย ทุกคนพร้อมที่จะซิงค์ ทำให้การทำงานผ่านไปด้วยดี เหมือนไปทำงานที่ไปเจอเพื่อนมากกว่า รู้สึกแฮปปี้เวลาได้ไปทำงาน

Pream

Backend Developer

ทำงานเป็น flexible hours เลือกเวลาทำงานได้ คุยงานเป็นกันเอง เป็นกลุ่มคนรุ่นอายุใกล้ๆกันเลยค่อนข้างเข้าใจกัน ทำงานใกล้ชิดกับ CEO อยากรู้อะไรหรืออยากปรึกษาอะไรถามได้ทุกเรื่อง ที่นี่ทำงานแบบ hybrid เข้าออฟฟิสบ้างแต่ส่วนใหญ่ Work from home

Varitha S.

UX/UI Designer

เป็นที่ ที่ให้ทั้งให้โอกาส ให้บทเรียน เพื่อนร่วมงานที่ดี และประสบการณ์ที่ทำให้เราเติบโตขึ้นเยอะมากๆ : ) ทุกคนพร้อมช่วยและให้ feedback กันได้ตลอดเวลา เวลาที่ได้รับงานมาถ้าติดปัญหาตรงไหนก็สามารถขอความช่วยเหลือจากทุกคนได้เลย บรรยากาศการทำงานของ NPR ค่อนข้างเป็นกันเองมากๆ ทีมสบายๆ เวลาทำงานก็คือจริงจังแต่ไม่ถึงกับตึงเครียด ทุกคนคุยง่ายมากๆ มีอะไรคือแนะนำและปรึกษากันได้หมด ทำให้เวลาทำงานด้วยกันมันง่ายมากเลย

Gam

Data engineer intern

ได้เข้ามาร่วมงานกับ NPR ในฐานะนักศึกษาฝึกงาน  เป็นสถานที่ที่ให้โอกาสและทำให้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีงานต่างๆที่ท้าทายตลอดเวลาทำให้ได้ฝึกพัฒนาตัวเองไปในตัว การทำงานเป็นกันเอง มีพี่ๆ คอยช่วยเหลืออยู่เสมอในทุกๆเรื่อง ที่ไม่ใช่แค่เรื่องงาน เป็นสถานที่ที่อบอุ่นอยู่ด้วยกันแบบครอบครัว มีอิสระในการทำงาน มีเวลาว่างไปทำในสิ่งที่ชอบควบคู่กับการทำงาน สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และที่สำคัญทุกคนที่นี่รักกันมาก

Ford

Frontend developer intern

NPR เป็นจุดเริ่มต้นในการฝึกงานของผม ที่ดีมากๆ เป็นที่ที่ให้ความอิสระในการทำงาน ให้เราสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ ให้ประสบการณ์ใหม่ๆ ไม่ใช่แค่การเรียนรู้ในหน้าที่ของเรา แต่รวมไปถึงหน้าที่ของทุกคนในทีมและการประสานงานกันเป็นทีมที่ให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุด ทุกคนในทีมมุ่งมั่นและทุ่มเทในการทำงานให้สำเร็จ แต่ไม่ตึงเครียดจนเกินไป มีบรรยากาศผ่อนคลายเสมอๆ ได้ทำงานกับทุกคนในทีมอย่างใกล้ชิด และมีพี่ๆ ที่สามารถปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดได้ตลอด ซึ่งคอยส่งเสริมให้เราพัฒนาได้อย่างเต็มที่ ทุกคนในทีมเปรียบเสมือน พี่น้องและครอบครัว ที่คอยซัพพอร์ทกันและกันอยู่ตลอด

Gio

UX/UI Designer

การเปิดโอกาสให้ทุกคนในทีม แสดงออกความคิดเห็นและโต้แย้งได้ไม่อย่างจำกัด ซึ่งทำให้เห็นมุมมองที่แตกต่่างกัน จึงเปิดโอกาสให้เข้าใจมุมมองและวิธีคิดของคนในทีม เพื่อที่จะ craft โปรเจคแต่ละชิ้นดีที่สุด บรรยากาศการทำงานไม่เครียดเลย เป็นการทำงานที่ลืมวันลืมเวลา เดี๋ยวแปปๆวันศุกร์แล้ว มีการแชร์ความรู้คุยเล่นกันสนุกสนานกันอยู่เสมอ ในโหมดที่เราทำงานก็เต็มที่และเวลาเล่นเราก็เล่นอย่างสุด เช่่นกัน

Varitha S.

UX/UI Designer

เป็นที่ ที่ให้ทั้งให้โอกาส ให้บทเรียน เพื่อนร่วมงานที่ดี และประสบการณ์ที่ทำให้เราเติบโตขึ้นเยอะมากๆ : ) ทุกคนพร้อมช่วยและให้ feedback กันได้ตลอดเวลา เวลาที่ได้รับงานมาถ้าติดปัญหาตรงไหนก็สามารถขอความช่วยเหลือจากทุกคนได้เลย บรรยากาศการทำงานของ NPR ค่อนข้างเป็นกันเองมากๆ ทีมสบายๆ เวลาทำงานก็คือจริงจังแต่ไม่ถึงกับตึงเครียด ทุกคนคุยง่ายมากๆ มีอะไรคือแนะนำและปรึกษากันได้หมด ทำให้เวลาทำงานด้วยกันมันง่ายมากเลย

Tata

Business Analyst

เป็นที่ทำงานที่ไม่จำกัดทางด้านความคิด เปิดรับความคิดใหม่ๆ ทำให้เห็๋นภาพรวมของงานที่ต้องทำ เปิดรับความคิดใหม่ๆทุกคนสามารถแสดงความคิดได้ เป็นบรรยากาศทำงานที่สามารถคุยกับทุกคนได้ อบอุ่น มีความเข้ากันได้มาก เวลาติดอะไรตรงไหนสามารถคุยได้เลย ทุกคนพร้อมที่จะซิงค์ ทำให้การทำงานผ่านไปด้วยดี เหมือนไปทำงานที่ไปเจอเพื่อนมากกว่า รู้สึกแฮปปี้เวลาได้ไปทำงาน

Pream

Backend Developer

ทำงานเป็น flexible hours เลือกเวลาทำงานได้ คุยงานเป็นกันเอง เป็นกลุ่มคนรุ่นอายุใกล้ๆกันเลยค่อนข้างเข้าใจกัน ทำงานใกล้ชิดกับ CEO อยากรู้อะไรหรืออยากปรึกษาอะไรถามได้ทุกเรื่อง ที่นี่ทำงานแบบ hybrid เข้าออฟฟิสบ้างแต่ส่วนใหญ่ Work from home

Ford

Frontend developer intern

NPR เป็นจุดเริ่มต้นในการฝึกงานของผม ที่ดีมากๆ เป็นที่ที่ให้ความอิสระในการทำงาน ให้เราสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ ให้ประสบการณ์ใหม่ๆ ไม่ใช่แค่การเรียนรู้ในหน้าที่ของเรา แต่รวมไปถึงหน้าที่ของทุกคนในทีมและการประสานงานกันเป็นทีมที่ให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุด ทุกคนในทีมมุ่งมั่นและทุ่มเทในการทำงานให้สำเร็จ แต่ไม่ตึงเครียดจนเกินไป มีบรรยากาศผ่อนคลายเสมอๆ ได้ทำงานกับทุกคนในทีมอย่างใกล้ชิด และมีพี่ๆ ที่สามารถปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดได้ตลอด ซึ่งคอยส่งเสริมให้เราพัฒนาได้อย่างเต็มที่ ทุกคนในทีมเปรียบเสมือน พี่น้องและครอบครัว ที่คอยซัพพอร์ทกันและกันอยู่ตลอด

Gam

Data engineer intern

ได้เข้ามาร่วมงานกับ NPR ในฐานะนักศึกษาฝึกงาน  เป็นสถานที่ที่ให้โอกาสและทำให้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีงานต่างๆที่ท้าทายตลอดเวลาทำให้ได้ฝึกพัฒนาตัวเองไปในตัว การทำงานเป็นกันเอง มีพี่ๆ คอยช่วยเหลืออยู่เสมอในทุกๆเรื่อง ที่ไม่ใช่แค่เรื่องงาน เป็นสถานที่ที่อบอุ่นอยู่ด้วยกันแบบครอบครัว มีอิสระในการทำงาน มีเวลาว่างไปทำในสิ่งที่ชอบควบคู่กับการทำงาน สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และที่สำคัญทุกคนที่นี่รักกันมาก


HIRING

Process

1

Application

Send us your professional CV on our website.

2

Testing

We will analyze your application

3

Interview

Get to know more about each other via an interview.

4

Offer

You are chosen!

APPLY  NOW

Opening positions